Rodinné domy Kanice
Domy seniorů Šakvice
GARÁŽE OKO KOHOUTOVICE

AO Vídeňská Brno
PŘIPRAVUJEME
Rezidence GROHOVA
PŘIPRAVUJEME
BD Bělohorská II.

PŘIPRAVUJEME
Prodejna potravin Bohunice
© kangaroo.cz
T e l . :   ( + 4 2 0 )   5 4 4   5 0 9   0 1 6
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Aktuální projekty